loading

2 tydzień Wielkiego Postu DP

Do Boga Ojca, który dał nam swojego ukochanego Syna, abyśmy mogli żyć wiecznie, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Módlmy się za cały Kościół Święty, aby, słuchając Jezusa Chrystusa, umacniał się w wierze, nadziei i miłości.

2. W Dniu Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami módlmy się za wszystkich polskich misjonarzy, aby z mocą głosili Dobrą Nowinę na całym świecie.

3. Módlmy się za rządzących, aby swoją władzę opierali na wartościach zgodnych z Dekalogiem.

4. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu ubóstwa, aby otrzymali potrzebną pomoc.

5. Módlmy się za wszystkich polskich misjonarzy, którzy zakończyli swoją ziemską posługę, aby zostali obdarzeni życiem wiecznym u boku Ojca w niebie.

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby czas Wielkiego Postu otworzył nasze serca na potrzeby naszych bliźnich.

Dobry Boże, który z miłością pochylasz się nad każdym z nas, wysłuchaj naszych próśb, przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.