loading

2 tydzień Wielkiego Postu DP

Jezus ukazuje nam dzisiaj wielkość i godność naszego powołania oraz chwałę, do której nas wzywa. Pamiętając o tym, prośmy Go w potrzebach Kościoła i świata.

     Wysłuchaj nas Panie, Królu wiecznej chwały.

1. Prosimy Cię, Panie, spraw, aby Kościół jaśniał pośród świata świętością Chrystusa i pociągał do siebie wszystkie narody.

     Wysłuchaj nas Panie, Królu wiecznej chwały.

2. Prosimy Cię, Panie, spraw, aby ludzie wezwani do Twojej wyłącznej służby z gorliwością odpowiadali na Twój dar.

     Wysłuchaj nas Panie, Królu wiecznej chwały.

3. Prosimy Cię, Panie, spraw, aby rekolekcjoniści przez swoje słowa i postawę pomagali wiernym w przemianie życia i dobrym przygotowaniu się do świąt paschalnych.

     Wysłuchaj nas Panie, Królu wiecznej chwały.

4. Prosimy Cię, Panie, spraw, aby rządzący szanowali i zachowywali prawa wynikające z godności człowieka jako osoby.

     Wysłuchaj nas Panie, Królu wiecznej chwały.

5. Prosimy Cię, Panie, spraw, aby zmarli cieszyli się chwałą, którą objawił nam Twój Syn na górze Tabor.

     Wysłuchaj nas Panie, Królu wiecznej chwały.

6. Prosimy Cię, Panie, spraw, abyśmy, odkrywając Twoją miłość, z ufnością i pokorą pełnili Twoją wolę.

     Wysłuchaj nas Panie, Królu wiecznej chwały.

Jezu, nasz Mistrzu i Panie, wysłuchaj próśb, które z ufnością zanosimy do Ciebie. Niech nasze myśli, słowa i czyny staną się znakiem Twojej obecności wśród świata. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.