loading

2 tydzień Wielkiego Postu DP

Pan Bóg ukazuje nam dzisiaj wielkość i godność naszego powołania oraz chwałę, do której nas wzywa. Pamiętając o tym, prośmy Go w potrzebach Kościoła i świata.

     Ojcze światłości, wysłuchaj nas.

1. Spraw, aby Kościół jaśniał pośród świata świętością Chrystusa i pociągał do siebie wszystkie narody.

     Ojcze światłości, wysłuchaj nas.

2. Spraw, aby ludzie wezwani do Twojej wyłącznej służby z gorliwością odpowiadali na Twój dar.

     Ojcze światłości, wysłuchaj nas.

3. Spraw, aby rekolekcjoniści przez swoje słowa i postawę pomagali wiernym w przemianie życia i dobrym przygotowaniu się do świąt paschalnych.

     Ojcze światłości, wysłuchaj nas.

4. Spraw, aby rządzący szanowali i zachowywali prawa wynikające z godności człowieka jako osoby.

     Ojcze światłości, wysłuchaj nas.

5. Spraw, aby zmarli cieszyli się chwałą, którą objawił nam Twój Syn na górze Tabor.

     Ojcze światłości, wysłuchaj nas.

6. Spraw, abyśmy, odkrywając Twoją miłość, z ufnością i pokorą pełnili Twoją wolę.

     Ojcze światłości, wysłuchaj nas.

Wszechmogący Ojcze, wysłuchaj próśb, które z ufnością zanosimy. Wierzymy, że spełnisz je z ojcowską dobrocią. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.