loading

2 tydzień Wielkiego Postu

Zjednoczeni we wspólnocie Kościoła módlmy się z wiarą:

1. O bogate owoce głoszenia Dobrej Nowiny przez misjonarzy Kościoła wszystkim narodom, ludom i pokoleniom.

,b>2. O otwarcie serc na łaskę wiary wzorem Abrahama dla wszystkich poszukujących Prawdy Objawionej.

3. O sprawiedliwość społeczną, wzajemne zrozumienie i zaniechanie konfliktów na terenach objętych wojną i terrorem.

4. O przemianę wewnętrzną dla tych, którzy opierają się wezwaniu Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii.

5. O wieczne przebywanie w ojczyźnie niebieskiej dla wszystkich wiernych zmarłych.

6. O ducha misyjnego dla nas tu zebranych, abyśmy umieli głosić Jezusa Chrystusa mocą Jego Krzyża.

Wszechmogący, miłosierny Boże, wysłuchaj modlitw, które zbliżają nas do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY