loading

2 tydzień Wielkiego Postu

Zjednoczeni we wspólnocie Kościoła módlmy się z wiarą:

1. O bogate owoce głoszenia Dobrej Nowiny przez misjonarzy Kościoła wszystkim narodom, ludom i pokoleniom.

,b>2. O otwarcie serc na łaskę wiary wzorem Abrahama dla wszystkich poszukujących Prawdy Objawionej.

3. O sprawiedliwość społeczną, wzajemne zrozumienie i zaniechanie konfliktów na terenach objętych wojną i terrorem.

4. O przemianę wewnętrzną dla tych, którzy opierają się wezwaniu Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii.

5. O wieczne przebywanie w ojczyźnie niebieskiej dla wszystkich wiernych zmarłych.

6. O ducha misyjnego dla nas tu zebranych, abyśmy umieli głosić Jezusa Chrystusa mocą Jego Krzyża.

Wszechmogący, miłosierny Boże, wysłuchaj modlitw, które zbliżają nas do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.