loading

2 tydzień zwykły

Bóg przenika i zna serce każdego z nas i wie, czego pragniemy, dlatego ufni w Jego dobroć módlmy się słowami:

     Niech Twoja łaska dotknie naszego serca.

1. Prosimy Cię za naszego biskupa [N.], aby Twoja łaska zawsze mu towarzyszyła w sprawowaniu władzy pasterskiej nad powierzonym mu ludem.

     Niech Twoja łaska dotknie naszego serca.

2. Prosimy Cię za narody Azji, abyś raczył obdarzyć je pokojem, a ludzi sprawiedliwym traktowaniem przez rządzących.

     Niech Twoja łaska dotknie naszego serca.

3. Prosimy Cię za tymi, którzy nie uznają Ciebie, abyś raczył dotknąć ich serca, aby dostrzegli w Tobie jedynego i prawdziwego Boga.

     Niech Twoja łaska dotknie naszego serca.

4. Prosimy Cię za małżonków, aby czerpiąc siłę i miłość ze zjednoczenia z Tobą, wytrwali na drodze swojego powołania.

     Niech Twoja łaska dotknie naszego serca.

5. Prosimy Cię za konających, abyś raczył przyjść do nich ze swoim miłosierdziem i pomógł im szczęśliwie przekroczyć bramy wieczności.

     Niech Twoja łaska dotknie naszego serca.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy doświadczając Twojej obecności, każdego dnia coraz chętniej przebywali z Tobą na modlitwie i Eucharystii.

     Niech Twoja łaska dotknie naszego serca.

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, oczyść nasze sumienia ze złych nawyków i obdarz również tym, o co nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.