loading

2 tydzień zwykły DP

Do Boga, naszego Ojca, zanieśmy nasze prośby za wszystkie Jego dzieci, które pragnie obdarować radością życia wiecznego.

     Wysłuchaj łaskawie prośby swego ludu.

1. Prosimy Cię za Kościół, który jest naszym domem i szkołą komunii, wspólnotę zbawienia, aby otaczał rzeczywistą opieką wszystkich migrantów i uchodźców w nowym miejscu ich pobytu i był dla nich oparciem w trudnym położeniu, w jakim się znaleźli.

     Wysłuchaj łaskawie prośby swego ludu.

2. Prosimy Cię za Ojca Świętego, aby nie zabrakło mu siły i mocy do odważnego głoszenia prawdy Bożej i wzywania wszystkich do poszanowania prawa Bożego.

     Wysłuchaj łaskawie prośby swego ludu.

3. Prosimy Cię za rządzących, aby ich decyzje nie rujnowały życia obywateli, zmuszając ich do opuszczenia ojczyzny, ale aby swój urząd wypełniali jako służbę i troszczyli się o dobro wspólne mieszkańców swoich krajów.

     Wysłuchaj łaskawie prośby swego ludu.

4. Prosimy Cię za ludzi oświaty i nauki, aby niestrudzenie szukając prawdy, nie zapominali, że Jezus Chrystus jest Prawdą, która wyzwala, Drogą, która prowadzi do domu Ojca i Życiem, które nas napełnia.

     Wysłuchaj łaskawie prośby swego ludu.

5. Prosimy Cię za rodziców i katechetów, aby odpowiedzieli na głębokie pragnienie dzieci i młodzieży poznania Chrystusa i życia zgodnie z Jego słowem, zapewniając im solidną formację chrześcijańską, duchową i ludzką.

     Wysłuchaj łaskawie prośby swego ludu.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy jak najczęściej spotykali się z Jezusem podczas Mszy św., nawiedzając Najświętszy Sakrament, w czasie codziennej modlitwy, słuchając słowa Bożego, czytając Pismo św., a także w biednych i potrzebujących pomocy.

     Wysłuchaj łaskawie prośby swego ludu.

Panie Boże nasz, nie dopuść, aby ktokolwiek z nas i naszych bliskich, także tych, którzy opuścili ojczyznę i rodzinę, aby gdzie indziej szukać środków do godziwego życia, zszedł z Twej drogi wiodącej do zbawienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.