loading

2 tydzień zwykły DP

Do Boga Ojca, który może uczynić wszystko, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby kapłani mogli w wolności sprawować Eucharystię na całej ziemi, a wierni cieszyli się wolnością w wyznawaniu wiary.

2. Módlmy się rządzących, aby, sprawując władzę, promowali wartości służące życiu i jedności między ludźmi.

3. Módlmy się za Papieskie Dzieła Misyjne, które w tym roku obchodzą swoje jubileusze, aby z mocą Ducha Świętego wspierały misje na całym świecie.

4. Módlmy się za tych, którzy nie widzą rozwiązania swoich problemów, aby uwierzyli w nieskończoną Bożą miłość.

5. Módlmy się za nowożeńców, aby swoje życie opierali na Jezusie Chrystusie i Jego Matce.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych, abyśmy zawsze słuchali tego, co mówi do nas Jezus Chrystus.

Boże Ojcze, wysłuchaj naszych pokornych próśb i obdarz nas łaskami i swoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.