loading

2 tydzień zwykły

Jezusowi Chrystusowi, który poucza nas swoim słowem, przedstawmy nasze błagania:

1. Aby Kościół Święty, który gromadzi świętych i grzeszników, prowadził swoją owczarnię do pełni prawdy.

2. Aby grzesznicy przez przemianę życia ukazali wobec ludzi moc Chrystusa Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.

3. Aby ludzie zagubieni, szukający prawdy, w życiu uczniów Chrystusa znaleźli to, czego pragną.

4. Aby dzieci i młodzież z pomocą rodziców, nauczycieli i wychowawców mogły wzrastać w duchu Ewangelii.

5. Aby zmarli, dzięki swej wierze na ziemi i dzięki naszej modlitwie za nich, w wieczności oddawali nieustanną chwałę Bogu.

6. Abyśmy jako uczniowie Chrystusa umieli odważnie słowem i czynem dawać o Nim świadectwo przed ludźmi.

Jezu Chryste, nasz Królu uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci za to, że troszczysz się o cały świat. Wysłuchaj naszego wołania, abyśmy zawsze mogli oddawać chwałę Tobie, Ojcu i Duchowi Świętemu. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.