loading

2 tydzień zwykły

Przedstawmy Bogu Ojcu nasze prośby:

1. Módlmy się o potrzebne łaski dla organizatorów i uczestników Światowych Dni Młodych w Panamie. Niech Duch Święty prowadzi każdego do Jezusa i udziela daru radości całemu Kościołowi.

2. Módlmy się szczególnie za młodych szukających swojego powołania. Niech światło miłości oświeca ich serca i dodaje odwagi w podejmowaniu rozeznanej woli Bożej
i wielkodusznemu odpowiadaniu na Jego wezwanie do podjęcia życia kapłańskiego i konsekrowanego.

3. Módlmy się za ludzi odpowiedzialnych za konflikty zbrojne. Niech Pan dotknie ich serca łaską uzdrowienia i przemiany. Niech sprawi, że walczące strony porzucą
przemoc i będą szukały porozumienia przez dialog i pojednanie.

4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla organizacji ekologicznych i działań ludzi dobrej woli mających na celu ochronę naturalnego środowiska naszej ziemi. Niech troska o zachowanie piękna przyrody zjednoczy narody w walce przeciwko rabunkowej eksploatacji zasobów naszej ziemi.

5. Módlmy się o łaskę czystości dla młodych. Niech Boża łaska chroni ich przed demoralizacją i zniewoleniem, a Duch Boży da im poznać wartość prawdziwych przyjaźni,aby dzięki Jego pomocy podejmowali drogę dojrzewania do odpowiedzialności za relacje i budowanie trwałych więzi.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół Chrystusowego ołtarza. Niech Duch Święty prowadzi nas tam, gdzie Bóg tego chce a my, widząc Twoje działanie w naszym życiu, okazywali Ci wdzięczność.

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, przyjmij naszą modlitwę i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.