loading

20 tydzień zwykły

Ożywieni słowami Ewangelii z ufnością przedstawmy Jezusowi nasze prośby:

     Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami.

1. Prosimy Cię, Panie, za Ojca Świętego, aby nie ustawał w głoszeniu światu Bożego miłosierdzia i jednoczył cały Kościół Boży.

     Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami.

2. Prosimy Cię, Panie, za rządzących i ustanawiających prawa, aby kierowali się prawdziwą miłością do każdego człowieka i szukali dobra wszystkich obywateli.

     Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami.

3. Prosimy Cię, Panie, za osoby powołane do służby w Kościele, aby były wierne Ewangelii, roztropne w działaniu oraz przyjazne wobec wszystkich, których stawiasz na ich drodze.

     Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami.

4. Prosimy Cię, Panie, za tych, którzy cierpią z powodu choroby lub utraty swoich bliskich, abyś ich pocieszył i odnowił siły.

     Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami.

5. Prosimy Cię, Panie, za naszych bliskich zmarłych, abyś przyjął ich do krainy pokoju i światłości oraz włączył do społeczności Twoich świętych.

     Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami.

6. Prosimy Cię, Panie, za nas, abyś szczególnie w chwilach zwątpienia i zniechęcenia udzielał nam łaski wytrwałości na modlitwie.

     Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami.

Panie Jezu, z pokorą i ufnością prosimy, wysłuchaj naszego wołania i udziel łask, które są nam potrzebne. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.