loading

20 tydzień zwykły

Do naszego Ojca w niebie, który wspiera nas na drodze do pełni życia, skierujmy nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby wpatrując się w Maryję Wniebowziętą, prowadzili wiernych do świętości, sami będąc Jej przykładem.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby troskę o dobro wspólne łączyli z zawierzeniem Bożej opatrzności.

3. Módlmy się za rodziny, aby kultywowały piękne tradycje pobożności maryjnej i dzięki niej pogłębiały swoją miłość i jedność.

4. Módlmy się za chorych, cierpiących i opuszczonych, aby doznawali pomocy Bożej i wsparcia ludzkiego.

5. Módlmy się za zmarłych i tych, którzy ponieśli śmierć w obronie naszej Ojczyzny, aby radowali się chwałą nieba.

6. Módlmy się za nas samych, aby uczestnictwo w Najświętszej Ofierze owocowało w naszym życiu wzrostem wiary, nadziei i miłości.

Wszechmogący, wieczny Boże, Tobie zawierzamy naszą teraźniejszość i przyszłość. Wysłuchaj naszych próśb, jakie z ufnością kierujemy ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.