loading

20 tydzień zwykły

Do Boga, źródła prawdy i świętości, módlmy się pełni pokory i wiary:

1. Za Kościół, aby wszyscy jego wierni głosili światło Chrystusowej prawdy.

2. Za papieża, aby był dla Kościoła opoką w imieniu i mocy Chrystusa.

3. Za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby pomagali młodemu pokoleniu otwierać się na prawdę, dobro i piękno.

4. Za ludzi przygniecionych problemami, aby umieli przyjąć pomoc i pokonać trudności.

5. Za zmarłych, aby miłosierny Bóg doprowadził ich do swego królestwa.

6. Za nas samych, abyśmy żyjąc w świecie, należeli do Boga.

Panie Boże, przyjmij prośby, jakie do Ciebie z ufnością zanosimy, i zachowaj nas od złego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.