loading

20 tydzień zwykły DP

Do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za cały Kościół Święty, aby, żyjąc w jedności, dawał ludziom nadzieję i pokazywał miłość Boga względem każdego człowieka.

2. Módlmy się za księży, siostry zakonne i wszystkich animatorów, którzy przez Papieską Unię Misyjną wspierają dzieło misyjne na całym świecie, aby w ten sposób Dobra Nowina docierała do ludzkich serc.

3. Módlmy się za mieszkańców naszej ojczyzny, aby trwali przy chrześcijańskich wartościach i podejmowali wszelkie wysiłki mające na celu nieustannie dążenie do jedności i pokoju w Polsce i na całym świecie.

4. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu różnych nałogów, aby doznali łaski uwolnienia od uzależnień.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się przebywaniem w obecności Boga w niebie.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę zgromadzoną w imię Chrystusa, abyśmy, żyjąc w jedności, wielbili naszego Pana.

Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych pokornych próśb i doprowadź do pełnej jedności z Tobą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.