loading

20 tydzień zwykły

Pełni ufności i zawierzenia Chrystusowi, który nieustannie okazuje nam łaskę i daje nam zbawienie, przedstawmy nasze troski i prośby:

1. Prosimy Cię, Panie, aby Twój Kościół wzrastał w wierze i trwał niewzruszenie pośród burz i fal uderzających w niego w dzisiejszych czasach.

2. Prosimy Cię, Panie, za papieża Franciszka, wszystkich pasterzy Kościoła, aby zjednoczenie z Tobą w eucharystycznej Ofierze było ich siłą i źródłem świętości.

3. Prosimy Cię, Panie, o pokój na całym świecie, aby każdy udręczony działaniami wojennymi mógł doświadczyć Twojej pełnej łagodności opieki.

4. Prosimy Cię, Panie, za uwikłanych w różne nałogi i zniewolenia, zwłaszcza za zmagających się z nałogiem alkoholowym, aby w sakramentach i trosce swoich bliskich znaleźli siłę do walki.

5. Prosimy Cię, Panie, za zmarłych bliskich naszym sercom, aby zostali wprowadzeni do Twojego królestwa pełnego światła i wiecznej radości.

6. Prosimy Cię, Panie, za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy karmiąc się Twoim słowem i Ciałem, umacniali nasze przymierze z Tobą i coraz bardziej otwierali się na siebie nawzajem.

Chryste, Ty przychodzisz nam z pomocą pośród burz naszego życia, wysłuchaj nas oraz bądź naszym wsparciem i nadzieją na każdy dzień. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.