loading

20 tydzień zwykły DP

Panu Bogu, którego sławią wszystkie ludy, z wiarą i ufnością przedstawmy nasze potrzeby.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

1. Prosimy za wszystkich katolików, aby skupieni wokół papieża Franciszka razem w zgodzie i jedności wypełniali to, co Chrystus nakazał i do czego zachęcał.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

2. Prosimy za polityków i samorządowców, którym została powierzona władza, aby wykorzystywali ją jedynie dla dobra wspólnego.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

3. Prosimy za pielgrzymujących do różnych sanktuariów maryjnych w całej Polsce, aby każdego dnia powierzając się opiece naszej najlepszej Matki, umacniali się na drodze do pełnego zjednoczenia z Bogiem.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

4. Prosimy za wszystkich korzystających z urlopów, aby zachowując rozwagę oraz nie przeceniając swoich umiejętności i możliwości, w zdrowiu i dobrej dyspozycji powrócili do swoich codziennych zadań.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

5. Prosimy za zmarłych z naszych rodzin, a także za wszystkie ofiary nazizmu i stalinizmu, aby mogli cieszyć się radością życia wiecznego.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

6. Prosimy za nas zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, abyśmy codziennie, nie tylko w niedzielę, umacniali naszą więź z Jezusem i czynili to, do czego nas wzywa.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas.

Boże, nasz Ojcze, tylko Ty jesteś godzien czci i uwielbienia, wysłuchaj nasze wołania i przyjdź z pomocą Twojemu ludowi, który, pielgrzymując na tej ziemi, zdąża do Twojego królestwa w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.