loading

20 tydzień zwykły DP

Jezusowi Chrystusowi, w którego obliczu jaśnieje oblicze Ojca, z ufnością przedstawmy nasze prośby.

     Ulituj się nad nami, Panie, Synu Dawida.

1. Módlmy się za Kościół, aby był znakiem autentycznej wiary w zlaicyzowanym świecie.

     Ulituj się nad nami, Panie, Synu Dawida.

2. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby z Dobrą Nowiną docierali do tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.

     Ulituj się nad nami, Panie, Synu Dawida.

3. Módlmy się o zdrowie dla chorych i cierpiących oraz o cierpliwą pomoc bliźnich.

     Ulituj się nad nami, Panie, Synu Dawida.

4. Módlmy się za ludzi zniewolonych złem, uzależnionych, pogrążonych w nałogach, aby krzyż Chrystusa przyniósł im prawdziwą wolność.

     Ulituj się nad nami, Panie, Synu Dawida.

5. Módlmy się za zmarłych oraz tych, którzy polegli podczas wojen i w wyniku różnych prześladowań, aby Bóg przyjął ich do niebieskiego Jeruzalem.

     Ulituj się nad nami, Panie, Synu Dawida.

6. Módlmy się za nas samych, aby nasze codzienne życie przysparzało chwały Bogu i przyczyniało się do pokoju pomiędzy ludźmi.

     Ulituj się nad nami, Panie, Synu Dawida.

Panie, który okazujesz wszystkim narodom swe niezmierzone miłosierdzie, przemień nasze serca i wysłuchaj próśb, jakie do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.