loading

20 tydzień zwykły

Miłosiernemu Bogu, który obdarzył nas łaską wiary, przedstawmy nasze prośby:
1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby zjednoczony na wzór Trójcy Świętej nieustannie wzrastał i promieniował świętością swoich dzieci.
2. Módlmy się za kraje Europy, aby solidarnie podjęły dialog na temat migracji, a uchodźcy otrzymali potrzebną pomoc i wsparcie.
3. Módlmy się za animatorów i uczestników wakacyjnych form ewangelizacji, aby czas modlitwy i dzielenia się wiarą przyniósł owoce w postaci nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
4. Módlmy się za artystów i ludzi kultury, aby byli promotorami wrażliwości na duchowe wartości, jakie prowadzą do spotkania z żywym Bogiem, Stwórcą wszelkiego dobra, prawdy i piękna.
5. Módlmy się za rodziny adopcyjne, by z miłością wychowywały dzieci i otrzymywały konieczną pomoc psychologiczną i materialną.
6. Módlmy się za nas, złączonych przy eucharystycznym stole, abyśmy potrafili codziennie otwierać nasze serca na przyjęcie paschalnego misterium zbawienia.
Boże łaski i miłosierdzia, wysławiamy Twoją nieskończoną miłość do wszystkich, których odkupiłeś przez Śmierć i Zmartwychwstanie Twojego Syna. Wysłuchaj nas i prowadź drogami Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.