loading

2018.08.06 – Przemienienie Pańskie

Wpatrzeni w Jezusa jaśniejącego chwałą módlmy
się o potrzebne dary w drodze do nieba:

1. Módlmy się za Kościół święty, prosząc dla
każdego wierzącego o świętość, pociągającą
ludzi do Chrystusa, który jest Drogą,
Prawdą i Życiem.

2. Módlmy się za błądzących, prosząc dla
nich o światło Ducha Świętego i odnalezienie
prawdziwego szczęścia, jakim jest
zbawienie w Chrystusie.

3. Módlmy się za mnichów zakonów kontemplacyjnych,
prosząc dla wszystkich o łaskę wytrwałości w zanoszeniu modlitw
przed Bogiem.

4. Módlmy się za tych, którzy odeszli od
Kościoła, prosząc dla każdego z nich o nawrócenie
i pojednanie.

5. Módlmy się na naszych bliskich zmarłych,
prosząc dla wszystkich o oglądanie Chrystusa
w chwale nieba.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych,
prosząc dla każdego z nas o otwarte oczy
serca na poznanie Boga w Jego słowie.

Chryste, który objawiasz nam swoją boską
naturę, przemień nas tak, abyśmy byli do Ciebie
podobni. Który żyjesz i królujesz przez
wszystkie wieki wieków.

jest