loading

15 SIERPNIA – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Przez wstawiennictwo tej, która chętnie wypełniała
Bożą wolę, zanieśmy do Boga nasze
prośby i błagania:

  1. Módlmy się za Kościół – Oblubienicę Chrystusa, aby był dla nas przewodnikiem w drodze do wieczności.
  2. Módlmy się za wszystkie kobiety, aby stanowiły ozdobę swoich domów i zbliżały się do wzoru Najświętszej Maryi Panny.
  3. Módlmy się za tłumaczy Pisma Świętego, aby w swoich pracach byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego.
  4. Módlmy się za opiekunów naszych kościołów – proboszczów, kościelnych, osoby układające kwiaty, robiące porządki, aby
    w Maryi poszukiwali wzoru pokory i oddania służbie Bogu.
  5. Módlmy się za tych, którzy odeszli do Pana, aby mogli dostąpić zmartwychwstania ciał i życia wiecznego z Bogiem.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy jak najczęściej słuchali słów Pisma Świętego i starali się wprowadzać je w nasze życie.

Boże, Ty sprawiłeś, że Maryja z ciałem i duszą
została wzięta do nieba. Wysłuchaj nasze
prośby i wspomagaj nas w zmaganiach o życie
zgodne z wartościami, jakie nam przekazałeś.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest