loading

21 tydzień w ciągu roku

Bóg udziela łask wszystkim swoim dzieciom pragnącym spotkania z Nim, dlatego z radością prośmy o potrzebne nam błogosławieństwo.

Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby stając ponad podziałami, potrafił dotrzeć do ludzi różnych kultur i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu.

2. Módlmy się za misjonarzy, aby spotykając się z różnorodnością innych kultur, potrafili ukazywać Boga jednoczącego swoje dzieci we wspólnocie Kościoła.

3. Módlmy się o pokój na świecie, abyśmy byli jego orędownikami w naszych domach i środowiskach pracy.

4. Módlmy się za tych, którzy doświadczyli odrzucenia w Kościele, aby Bóg udzielił im łaski pojednania i uzdrowienia.

5. Módlmy się na naszych bliskich zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia cieszyli się oglądaniem Boga w niebie.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby między nami trwała jedność i miłość.

Wszechmogący, wieczny Boże, kształtuj nas według swojej woli i udziel nam Ducha jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest