loading

08 WRZEŚNIA -Narodzenie NMP

Przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny przedstawmy Bogu nasze prośby:

Niech Matka Twojego Syna wstawia się za nami.

1. Prosimy za Kościół Święty, aby napełniony Duchem Świętym głosił ewangelię z mocą i miłością.

2. Prosimy za osoby konsekrowane, aby tak jak Maryja w cichości i pokorze całe swoje życie poświęcali Bogu i służbie bliźnim.

3. Prosimy za wszystkie matki oczekujące potomstwa, aby z radością umiały przyjąć dar życia i już od poczęcia otaczały swoje dzieci miłością i troską.

4. Prosimy za ubogich i potrzebujących pomocy, szczególnie z naszej parafii, aby doświadczyli wsparcia ze strony wierzących w Chrystusa i organizacji społecznych.

5. Prosimy za zmarłych z naszych rodzin, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mogli się radować z Bogiem na wieki.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy tak jak Maryja z radością przyjmowali i wypełniali wolę Bożą w naszym życiu.

Boże, Ty sprawiłeś, że Najświętsza Maryja Panna stała się nadzieją i jutrzenką naszego zbawienia. Wsparci orędownictwem Matki Twojego Syna ufamy, że otrzymamy wszystko, o co z wiarą prosimy. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

jest