loading

14 WRZEŚNIA – PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Do Ojca, który objawił swą miłość przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, zanieśmy nasze błagania:

1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby przyjmując miłość płynącą z krzyża Chrystusa, z radością głosili światu Ewangelię.

2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby mężnie wyznając wiarę, stawali się znakiem sprzeciwu wobec przemocy i niewiary.

3. Módlmy się za niewierzących, aby postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i odpowiedź na swoje poszukiwania w krzyżu Jezusa.

4. Módlmy się za cierpiących na ciele i duchu, aby przez moc płynącą z krzyża Chrystusa doświadczyli uzdrowienia ze swych chorób.

5. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, aby otrzymali przebaczenie win i dostąpili królowania razem z Chrystusem, który za wszystkich umarł na krzyżu.

6. Módlmy się za nas, abyśmy naśladując Jezusa w uniżeniu, mogli wydać owoc ofiarnej miłości do Boga, drugiego człowieka i do siebie samego.

Boże Ojcze, Ty przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu obdarzyłeś nas przedziwnym błogosławieństwem i obroną. Wejrzyj na nasze ufne prośby i jeśli są zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj je. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

jest