loading

15 WRZEŚNIA – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, której serce zostało przebite mieczem, zanieśmy do Pana intencje całego Kościoła Świętego:

1. Za Ojca świętego, Franciszka, niech napełniony darem męstwa umacnia Kościół w naśladowaniu ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa.

2. Za prześladowanych chrześcijan, aby przeniknięci miłością stawali się czytelnym znakiem obecności Boga dla swoich prześladowców.

3. Za matki, które straciły dzieci, aby doznały pocieszenia w cierpieniu i umocnienia w wierze.

4. Za osoby opiekujące się chorymi i cierpiącymi, aby obdarzone darem współczucia z łagodnością i cierpliwością troszczyły się o ludzi, do których zostały posłane.

5. Za umierających, aby w godzinie śmierci nie stracili ufności w Boże miłosierdzie.

6. Za nas, abyśmy za przyczyną Matki Bożej Bolesnej z gotowością przyjmowali wolę Bożą, w cierpieniu zachowali ufność i znosili je w zjednoczeniu z ukrzyżowanym Chrystusem.

Jezu wywyższony na krzyżu, sprawiłeś, że obok Twego krzyża stała współcierpiąca Matka. Ufamy, że przez Jej wstawiennictwo wysłuchasz nas, aby nieustannie się pomnażała Twoja chwała. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

jest