loading

18 WRZEŚNIA – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży przedstawmy Bogu intencje naszych serc:

1. Ojcze, pobłogosław papieża [Franciszka], biskupów i duszpasterzy, by przez gorliwe naśladowanie Jezusa Chrystusa rozpalali w wierzących pragnienie świętości.

2. Ojcze, pobłogosław rządzących naszym krajem i polityków, by przez uchwalane prawa i wspieranie dobrych inicjatyw przyczyniali się do rozwoju dzieci i młodzieży.

3. Ojcze, pobłogosław rodziców, by troszcząc się o swoje dzieci, nie tylko zabiegali o zapewnienie im dobrych warunków materialnych, ale pomagali w kształtowaniu charakteru i sumienia.

4. Ojcze, pobłogosław dzieci i młodzież, by napełnieni Duchem Świętym wzrastali w mądrości, właściwie rozpoznali swoje powołanie i poświęcali się służbie społeczeństwu i Kościołowi Świętemu.

5. Ojcze, pobłogosław wychowawców, nauczycieli i wszystkich, którzy uczestniczą w wychowaniu młodego pokolenia, by napełnieni darem roztropności i prawości przekazywali wiedzę oraz życiową mądrość swoim podopiecznym.

6. Ojcze, pobłogosław nas, byśmy wśród codziennych obowiązków nie zagubili Jezusa i zachowali świadomość, że jesteśmy Bożymi dziećmi.

Boże, chwało świętych i błogosławionych, dziękujemy Ci za życie i przykład Świętego Stanisława Kostki. Błogosławimy Cię, bo wysłuchujesz naszych próśb i umacniasz naszą miłość do Ciebie. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.