loading

2018.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Przez przyczynę wszystkich świętych, którzy w niebie wychwalają zasiadającego na tronie Baranka, przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Jezu, Zbawicielu świata, spraw, aby Kościół powszechny w każdych okolicznościach kroczył drogą błogosławieństw i swoim świadectwem pociągał do świętości wszystkich ludzi.

2. Jezu, Królu królów, spraw, aby panujący nad narodami zostali obdarzeni duchem prawdziwej służby, troszczyli się o doczesny porządek i kierowali się dobrem człowieka zgodnym z nauką Ewangelii.

3. Jezu, Wspomożycielu wiernych, spraw, aby prześladowani chrześcijanie zostali umocnieni słowem Bożym, a w obliczu cierpienia ustrzegli swoją wiarę.

4. Jezu, Boży Baranku, spraw, aby ubodzy i potrzebujący doświadczali materialnej i duchowej pomocy ze strony całej wspólnoty parafialnej.

5. Jezu, Życie wieczne, spraw, aby zmarli z naszych rodzin wraz ze świętymi i aniołami mogli się radować wieczną chwałą w niebie.

6. Jezu, Synu Boga Żywego, spraw, abyśmy umocnieni wzorem świętych nieustannie odkrywali i rozpoznawali w sobie godność Dziecka Bożego.

Jezu Chryste, Ty powołałeś do świętości każdego człowieka i pragniesz, abyśmy wraz ze świętymi i aniołami mogli wychwalać Ciebie na wieki. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

jest