loading

2018.11.25 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Do Jezusa Chrystusa, do którego należy panowanie, chwała i władza królewska, wołajmy w potrzebach całego Kościoła:

1. Jezu, Królu Wszechświata, obdarz mocą Ducha Świętego papieża [Franciszka], biskupów, prezbiterów i diakonów, by ogłaszali wszystkim ludziom niezgłębioną łaskę Twojego miłosierdzia.

2. Jezu, Królu Wszechświata, obdarz mądrością i prawością serca pełniących służbę na każdym szczeblu administracji państwowej, by ustalane przez nich prawa były źródłem trwałego pokoju.

3. Jezu, Królu Wszechświata, obdarz darem męstwa prześladowanych za wiarę, by w obliczu cierpienia doświadczyli Twojej bliskości, a za wytrwałość otrzymali niewiędnący wieniec chwały.

4. Jezu, Królu Wszechświata, obdarz łaską uzdrowienia nieuleczalnie chorych, by przez doświadczone znaki i cuda poznali, jak jesteś dobry i wszechmogący.

5. Jezu, Królu Wszechświata, obdarz Twoim światłem konających, by w ostatnich godzinach życia nie zwątpili, ale zostali napełnieni pokojem i ufnością w Twoje miłosierdzie.

6. Jezu, Królu Wszechświata, obdarz nas wiarą, nadzieją i miłością, abyśmy zawsze byli gotowi na dzień Twojego powtórnego przyjścia.

Jezu Chryste, Ty jesteś Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem. Przyjmij uwielbienie i chwałę oraz wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

jest