loading

2019.10.02 – ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Wdzięczni za dar Aniołów Stróżów i pewni ich obecności pośród nas, błagajmy Boga w intencjach Kościoła, a szczególnie ludzi oczekujących na pilną pomoc duchową i materialną.

1. Za Kościół Święty, aby w krajach ulegających stopniowej laicyzacji zawierzył potężnemu wstawiennictwu Aniołów Stróżów, pozostając jasnym znakiem sprzeciwu wobec presji środowisk zaprzeczających nauce Chrystusa.

2. Za kraje dotknięte wojną, aby rządzący pozwolili się prowadzić przez świętych Pośredników i znalazły rozwiązania konfliktów, zapewniając wolność w wyznawaniu wiary chrześcijanom oraz przedstawicielom innych religii.

3. Za tych, których praca zawodowa wiąże się z ryzykiem utraty życia lub zdrowia, aby oprócz zapewnionego bezpieczeństwa ze strony pracodawców mieli ufność w opiekę Aniołów Stróżów, wysłanych na pomoc wierzącym.

4. Za osoby, które tracą wiarę w istnienie Boga, aby na swojej drodze spotkali ludzi będących zwiastunami Dobrej Nowiny, i dzięki ich świadectwu otworzyli się na łaskę życia nadprzyrodzonego udzielanego w sakramentach Kościoła.

5. Za zmarłych, szerzących za życia kult Aniołów Stróżów, aby owoce ich apostolskiego zaangażowania pozwoliły im cieszyć się wieczną obecnością Boga, wraz z tymi, wobec których sprawowali ziemskie posłannictwo.

6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy trwając w łasce uświęcającej i wierząc w stałą obecność niebieskich Opiekunów, byli posłuszni natchnieniom, które nam przekazują w trosce o nasze zbawienie.

Panie Boże, Ty powierzyłeś Świętym Aniołom opiekę nad swoim Kościołem, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do ciebie ufni w ich pośrednictwo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.