loading

2019.10.18 – ŚW. ŁUKASZA

Wpatrując się w osobę Jezusa, który uprzedza nasze kroki swoją obecnością, zanośmy ufne wołania:
Jezusie, Synu Boga, ulituj się nad nami!
1. Miej w swojej ojcowskiej opiece pasterzy Kościoła, niech w swoim posługiwaniu pamiętają o najsłabszych.
Jezusie, Synu Boga, ulituj się nad nami!
2. Wspomagaj kraje i regiony, w których toczy się wojna, niech wołanie społeczności prześladowanej i cierpiącej zostanie usłyszane na forum światowym.
Jezusie, Synu Boga, ulituj się nad nami!
3. Obdarzaj swoim błogosławieństwem młodych stypendystów, zdolną młodzież, członków Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Jezusie, Synu Boga, ulituj się nad nami!
4. Wskaż drogę do sakramentu pokuty i pojednania tym, którzy stracili nadzieję na zmianę życia i osobiste nawrócenie.
Jezusie, Synu Boga, ulituj się nad nami!
5. Wspieraj wszystkich, którzy posługują chorym i cierpiącym, niech ich dłonie będą Twoimi dłońmi, które dają ulgę i ukojenie.
Jezusie, Synu Boga, ulituj się nad nami!
6. Daj nam, otaczającym Twój ołtarz, szczere i prawdziwe przekonanie, że jesteś naszym Panem i czynisz cuda w naszym życiu.
Jezusie, Synu Boga, ulituj się nad nami!

Panie nasz i Zbawicielu, przyjmij nasze wołanie, wspieraj tych, których polecamy, i spraw, by nigdy nie brakowało tych, którzy będą nieśli Twoją Ewangelię aż na krańce świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.