loading

2019.10.27 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Wdzięczni Bogu za możliwość gromadzenia się na modlitwę w tej świątyni zanośmy do Niego nasze prośby w intencjach Kościoła i świata:

1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów, aby przez sprawowanie sakramentów i posługę słowa byli wiarygodnymi świadkami obecności Chrystusa w Kościele.
2. Módlmy się za niewierzących w Chrystusa, aby przykład wspólnej modlitwy chrześcijan pobudził ich do poszukiwania prawdy i otwarcia się na łaskę wiary.
3. Módlmy się za chrześcijan żyjących w krajach, gdzie prawo państwowe zakazuje zgromadzeń w miejscach kultu, aby nie ustawali w wysiłkach tworzenia duchowej wspólnoty.
4. Módlmy się za architektów i budowniczych kościołów, aby dbali o piękno i godność przestrzeni sakralnej, ukazując przez swoją twórczość Boże tajemnice.
5. Módlmy się za zmarłych, aby ci, którzy za życia dawali swój wkład w troskę o potrzeby Kościoła, zostali przyjęci do wspólnoty świętych w niebie.
6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej liturgii, abyśmy coraz lepiej rozumieli prawdę, że nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego.

Panie Boże, Ty zechciałeś zamieszkać pośród nas i gromadzisz swój lud wokół ołtarza Twojego Syna, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby czas i miejsca Tobie poświęcone przyczyniały się do duchowego rozwoju Twoich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.