loading

2019.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Wpatrując się w przykład świętych, odkrywamy, że Bóg powołuje także każdego z nas do świętości. Pewni Jego pomocy na tej drodze, módlmy się w potrzebach Kościoła i świata.
Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie!

1. Chryste, Dobry Pasterzu, obdarz wszystkich pasterzy Twojego Kościoła mocą w głoszeniu Twojego słowa; niech, wpatrując się w przykład świętych kapłanów, wiernie podążają za Tobą.
Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie!
2. Chryste, Wzorze Czystości, obdarz osoby konsekrowane darem wierności i pełnego miłości wypełnienia złożonych Tobie ślubów; niech, wpatrując się w przykład świętych zakonników i zakonnic, przemieniają świat, ukazując, że Ty sam możesz zaspokoić wszelkie pragnienia ludzkiego serca.
Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie!
3. Chryste Sługo, obdarz sprawujących władzę duchem prawdziwej pokory i służby; niech, wpatrując się w przykład świętych królów i przywódców, zabiegają o prawdziwe dobro tych, którzy ich wybrali.
Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie!
4. Chryste, Mocy Męczenników, obdarz potrzebną łaską prześladowanych dla Twojego imienia; niech, wpatrując się w przykład świętych męczenników, przyczyniają się do nawrócenia swoich oprawców.
Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie!
5. Chryste, Źródło Świętości, obdarz rodziny prawdziwą miłością; niech, wpatrując się w przykład świętych małżonków i dzieci, stają się coraz bardziej środowiskiem wzrostu w wierze i świętości.
Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie!
6. Chryste, Mocy Wyznawców, obdarz nas szczerym pragnieniem służenia Ojcu; niech, wpatrując się w przykład świętych wyznawców, naśladujemy Ciebie i stajemy się znakiem Twojej miłości.
Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie!
Panie Jezu, spójrz na prośby, które zanosimy do Ciebie w uroczystość Wszystkich Świętych. Wysłuchaj tego, o co Cię z ufnością prosimy, pragnąc uświęcenia nas i całego i świata. Tobie chwała na wieki.
Amen.