loading

2019.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Do Boga, Źródła świętości, który pragnie, abyśmy stawali się podobni do Niego, zanośmy nasze prośby:

1. Ojcze Święty, prosimy Cię za papieża, biskupów, prezbiterów, diakonów, aby prowadzili powierzony im lud do zażyłej więzi z Chrystusem.
2. Ojcze Święty, prosimy Cię za prześladowanych chrześcijan, aby wstawiennictwo świętych dodało im odwagi i wytrwałości w znoszeniu ucisków dla Pana.
3. Ojcze Święty, prosimy Cię za wszystkich niewierzących, aby w naszych twarzach ujrzeli oblicze Chrystusa.
4. Ojcze Święty, prosimy Cię za ludzi dotkniętych kataklizmami naturalnymi, aby wstawiennictwo świętych wyjednało im potrzebną pomoc i konieczne do życia środki materialne.
5. Ojcze Święty, prosimy Cię za zmarłych, aby mogli dostąpić oglądania Twojej chwały razem ze świętymi.
6. Ojcze Święty, prosimy Cię za nas tu zgromadzonych, abyśmy cali należeli do Ciebie.

Boże Ojcze, który obdarzasz nas hojnie swoim błogosławieństwem i pragniesz, abyśmy trwali w Twojej miłości na wieki, wysłuchaj naszego wołania i wprowadź do swojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.