loading

2019.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Bogu spodobało się zbawić nas nie pojedynczo, ale we wspólnocie. Przedstawmy Mu nasze prośby, aby obdarzył nas potrzebnymi darami:
     Boże Ojcze, wysłuchaj nas.
1. Prosimy za papieża o umocnienie w wierze, nadziei i miłości.
     Boże Ojcze, wysłuchaj nas.
2. Prosimy za Kościół Święty, aby swą siłę odnajdywał w obecności Boga w każdej osobie, która do Niego należy.
     Boże Ojcze, wysłuchaj nas.
3. Prosimy za te miejsca na świecie, gdzie nie ma kościołów lub są zamieniane na inne obiekty, aby ludzie odkryli w sobie pragnienie Chrystusa i chcieli Go poznawać, naśladować i miłować.
     Boże Ojcze, wysłuchaj nas.
4. Prosimy za chorych i cierpiących, aby otrzymali od ludzi dobrej woli wszelką potrzebną pomoc.
     Boże Ojcze, wysłuchaj nas.
5. Prosimy za zmarłych, pokutujących w czyśćcu, aby zostali obdarzeni miłosierdziem i żyli na wieki z Bogiem.
     Boże Ojcze, wysłuchaj nas.
6. Prosimy za nas, abyśmy zabiegali o czystość naszych intencji i trwali we wspólnocie, dziękując Bogu za Jego Żywą Obecność.
     Boże Ojcze, wysłuchaj nas.
Boże, który budujesz z nas żywą świątynię dla Twojej większej chwały, prosimy, wysłuchaj nas i udzielaj nam łask, które są nam najbardziej potrzebne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.