loading

2019.11.11 – ŚW. MARCINA Z TOURS

Umocnieni słowem Bożym i wdzięczni za niepodległość naszego narodu, przedstawmy Bogu nasze modlitwy:
1. Módlmy się, za wszystkich pasterzy Kościoła, aby swym życiem i nauczaniem świadczyli o Bożej miłości i dawali przykład wrażliwości na potrzeby ubogich.
2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby trwając w wierności Bogu i Ewangelii, stawała się miejscem, którego mieszkańcy mogą stawać się obywatelami królestwa Bożego.
3. Módlmy się za ludzi, którzy są odpowiedzialni za losy Polski i Polaków, aby sprawując władzę, pamiętali o tym, że pochodzi ona od Boga i jest służbą narodowi.
4. Módlmy się za młodych ludzi, aby dobrze przygotowali się do przyjęcia odpowiedzialności za nasz kraj i budowali jego przyszłość w oparciu o wartości ewangeliczne.
5. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza tych, którzy oddali swoje życie za wolność Polski, aby otrzymali wieczną nagrodę za swoje poświęcenie i oglądali Boga twarzą w twarz.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w naszych rodzinach, środowiskach życia i miejscach pracy nieustannie wzrastali w wolności dzieci Bożych.
Wszechmogący dziękując Ci za niepodległość naszej Ojczyzny prosimy wysłuchaj naszego wołania i udziel nam tych łask, dzięki którym będziemy mogli Cię stale uwielbiać naszym życiem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.