loading

2019.12.08 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Uwielbiając Boga w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, módlmy się w intencjach Kościoła i świata.
1. Za papieża, biskupów i prezbiterów, aby powierzając się wstawiennictwu Matki Kościoła, odważnie głosili prawdę o grzechu i łasce, zachęcając wiernych do korzystania z sakramentów.
2. Za osoby konsekrowane, które w Maryi Niepokalanej mają swoją Orędowniczkę, aby dochowując wierności złożonym zobowiązaniom, były wśród świata znakiem czystej miłości Boga.
3. Za młodzież, która wzrasta w kulturze ośmieszającej cnotę czystości, aby znajdując w Najświętszej Maryi Pannie skuteczną pomoc, zdołała oprzeć się pokusom niszczącym niewinność.
4. Za tych, którzy trwają w grzechach śmiertelnych, aby widząc piękno Przeczystej Dziewicy, zapragnęli przyjąć łaskę nawrócenia i postępowania zgodnie z Bożymi przykazaniami.
5. Za zmarłych, którzy za życia pielęgnowali różne formy pobożności maryjnej, aby zawierzenie się Matce Bożej i szerzenie Jej czci zaowocowało nagrodą wiecznej radości w Niebie.
6. Za nas uczestniczących w tej liturgii, abyśmy wierząc w przemożne wstawiennictwo Niepokalanej, umieli rozpoznać Wolę Bożą i postępować zgodnie z Nią, spełniając codzienne obowiązki.
Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
Amen