loading

2019.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ

Zanieśmy nasze prośby do Jezusa który w łonie Maryi przyjął ludzką naturę i przyszedł na świat, aby nas zbawić.
     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.
1. Panie Jezu Chryste, ustanowiłeś św. Piotra swoim namiestnikiem i poleciłeś mu, aby utwierdzał innych w wierze, błogosław Ojcu Świętemu, aby oświecony i umocniony Duchem Świętym jak najlepiej pełnił w świecie swe posłannictwo.
     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.
2. Panie Jezu Chryste, Ty dwa tysiące lat temu zbudowałeś Kościół, aby niósł Twoje orędzie zbawcze wszystkim ludziom aż do skończenia świata, spraw, abyśmy, świadcząc o Tobie swym życiem i słowem, pomogli usłyszeć Dobrą Nowinę tym, którzy jej nie znają.
     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.
3. Panie Jezu Chryste, spraw, aby wszyscy Polacy pamiętali o tym, że Kościół istnieje po to, aby głosić każdemu pokoleniu tajemnicę Twojej miłości, pomagać człowiekowi do niej się zbliżyć i odpowiadać na nią miłością.
     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.
4. Panie Jezu Chryste, spraw, aby wszyscy pochylający się nad Twoim żłóbkiem doznali pogłębienia swej wiary, Twego pokoju i radości oraz zapałali wielką miłością do Ciebie i do bliźnich.
     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.
5. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś obdarzył radością życia wiecznego wszystkich zmarłych.
     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.
6. Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście na ziemię przyniosło nam pokój i zbawienie, przyjdź do nas tu obecnych i zamieszkaj w naszych sercach i domach na zawsze.
     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.
Panie Jezu Chryste, zgromadziliśmy się w tym świątecznym dniu, aby Cię uwielbiać, dziękować Ci za wszystkie łaski, którymi nas i naszych bliźnich obdarzasz, i prosić Cię pokornie, abyś nam błogosławił. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.