loading

2019.12.25 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Napełnieni radością z przyjścia na świat Syna Bożego zanośmy pokorne modlitwy o uświęcenie Kościoła, który celebruje tajemnicę Wcielenia.
1. Za Ojca Świętego Franciszka, aby Jego orędzie o przyjściu Chrystusa w Ciele dotarło do wszystkich ludzi, otwierając ich serca na prawdę o powszechności zbawienia.
2. Za osoby, które święta Bożego Narodzenia spędzają samotnie lub na obczyźnie, aby Nowonarodzony Jezus przyniósł im radość i poczucie sensu życia złączonego z Bogiem.
3. Za kraje ogarnięte wojną, aby Zbawiciel przychodzący na świat jako Książę Pokoju pobudził walczących do poszukiwania sposobów rozwiązania konfliktu i współistnienia zwaśnionych stron.
4. Za pielgrzymów nawiedzających Ziemię Świętą, aby czas spędzony w miejscu narodzin Odkupiciela odnowił w nich łaskę wiary i gotowość głoszenia jej najbliższym.
5. Za zmarłych, którzy za życia celebrowali pamiątkę narodzenia Chrystusa, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i mogli cieszyć się Jego obecnością w wieczności.
6. Za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, aby czas świąt Bożego Narodzenia spędzany w gronie najbliższych zaowocował odnowieniem więzi w naszych rodzinach i wspólnotach.
Jezu, Ty przyszedłeś, aby być „Bogiem z nami”. Tobie powierzamy nasze prośby, z nadzieją, że skoro stałeś się Człowiekiem, rozumiesz nasze potrzeby i pragnienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.