loading

2019.12.26 – ŚW. SZCZEPANA

Zachęceni przykładem Świętego Szczepana, pierwszego męczennika, módlmy się do Ojca, w którego ręce możemy powierzyć całe nasze życie.
1. Za Kościół Święty, aby był wierny posłannictwu głoszenia Ewangelii wobec wszystkich ludów i narodów, nie zważając na przeszkody kulturowe, polityczne i społeczne.
2. Za prześladowanych chrześcijan, aby w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia byli otwarci na Ducha Świętego, który udziela wierzącym daru mężnego wyznania wiary.
3. Za tych, którzy nie znają Chrystusa albo są obojętni na głoszoną im Dobrą Nowinę, aby świadectwo heroicznej wiary męczenników otworzyło zamknięte dotąd serca.
4. Za diakonów stałych, powołanych do naśladowania Chrystusa Sługi, aby byli gorliwi w sprawowaniu sakramentów i wrażliwi na potrzeby wspólnot, którym posługują.
5. Za konających, aby z wiarą wykorzystali wszystkie środki przygotowujące do ufnego powierzenia ducha w ręce Ojca.
6. Za nas samych, abyśmy byli świadkami Chrystusa w naszych środowiskach, także wtedy, gdy z tego powodu spotkamy się z przemocą.
Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś się św. Szczepanowi w godzinę jego śmierci. Wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy przez jego wstawiennictwo, pewni, że nas wysłuchasz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.