loading

2019.12.29 – ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Wpatrzeni w styl życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu módlmy się o uświęcenie tych, którzy pragną kroczyć drogą Ewangelii.
1. Za Pasterzy Kościoła, aby wobec współczesnych przemian obyczajowych nie rezygnowali z jasnego stanowiska dotyczącego tożsamości mężczyzny i kobiety oraz unikalnego modelu tworzonej przez nich rodziny.
2. Za środowiska szkolne i uniwersyteckie, aby były miejscami szerzenia nauki zgodnej z etyką chrześcijańską, przekazując młodemu pokoleniu wartości społeczne niezbędne do budowania trwałych więzi małżeńskich.
3. Za osoby, które nie mają doświadczenia wzrostu w pełnej rodzinie, aby spotkały na swojej drodze ludzi, dzięki którym mogłyby wykształcić w sobie cechy pozwalające dojrzeć do odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa.
4. Za młode małżeństwa stojące przed trudnym wyzwaniem utrzymania rodziny i wychowania potomstwa, aby otrzymały odpowiednią pomoc materialną i duchową ze strony bliskich, Kościoła i państwa.
5. Za konających, którzy trwają w długotrwałym konflikcie ze swoimi bliskimi, aby dzięki wstawiennictwu Świętej Rodziny zdążyli pojednać się z ludźmi i z Bogiem, i w ten sposób przygotowani weszli do wiecznej radości.
6. Za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy pamiętali o konieczności modlitwy o uświęcenie rodziny, sami dając przykład tworzenia wspólnot domowych dających poczucie bezpieczeństwa i wsparcia.
Panie Boże, Ty w nazaretańskim domu dałeś nam wzór więzi rodzinnych, wysłuchaj modlitw tych, którzy zmagają się z trudnościami codziennego życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.