loading

2020.01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Zgromadzeni w imię Boga wszechmogącego, który dokonuje wielkich rzeczy, z ufnością prośmy w intencjach całego świata.
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie wypełniał swoją misję we współczesnym świecie.
2. Módlmy się w intencji wszystkich narodów świata, aby przyjęły Boży dar pokoju i rozwijały się w sprawiedliwości i poszanowaniu ludzkiej godności.
3. Módlmy się za rodziny, aby silne Bogiem były zaczynem ewangelicznej miłości.
4. Módlmy się za osoby bezdomne, uchodźców czy emigrantów, aby znaleźli wsparcie i pomoc potrzebną w codziennym życiu.
5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli razem z Maryją i świętymi przebywać w wiekuistej radości.
6. Módlmy się za nas obecnych na tej świętej liturgii, aby każdy dzień nowego roku stawał się dla nas okazją do wzrostu w wierze, nadziei i miłości.
Boże, Ojcze wszystkich ludów i narodów, wejrzyj łaskawie na nasze prośby i udziel nam hojnie swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.