loading

2020.01.05 – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Jako wspólnota Dzieci Bożych pełni ufności skierujmy nasze prośby do Boga, który jest naszym Ojcem.
     Wysłuchaj nas, Ojcze.
1. Prosimy za całą ludzkość, aby dążąc do rozwoju i dobrobytu, szanowała prawa i ład wpisany w każde ludzkie serce.
     Wysłuchaj nas, Ojcze.
2. Prosimy o dar wiary i łaskę chrztu świętego dla wszystkich nieznających Boga.
     Wysłuchaj nas, Ojcze.
3. Prosimy za rodziców samotnie wychowujących dzieci, aby zostali otoczeni niezbędną pomocą państwową i kościelną.
     Wysłuchaj nas, Ojcze.
4. Prosimy o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, aby Dobra Nowina była nieustannie głoszona.
     Wysłuchaj nas, Ojcze.
5. Prosimy za zmarłych w wyniku wojen, kataklizmów, tragedii, aby dostąpili łaski życia wiecznego.
     Wysłuchaj nas, Ojcze.
6. Prosimy za nas tu zgromadzonych, abyśmy z ufnością powierzali nasze życie Ojcu niebieskiemu.
     Wysłuchaj nas, Ojcze.
Boże, nasz Ojcze, ufni, że pragniesz naszego szczęścia i dobra, prosimy, wysłuchaj wołania Twoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.