loading

2020.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Zjednoczeni wokół Jezusa, objawionego Zbawiciela świata i dawcy wszelakich darów z ufnością przedstawmy Bogu nasze błagania.
1. Módlmy się za biskupów i prezbiterów, aby idąc za głosem Zbawiciela, z odwagą głosili Ewangelię.
2. Módlmy się za naukowców, aby w zgodzie ze swoim sumieniem służyli dobru każdego człowieka.
3. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby wierni swemu powołaniu przyczyniali się do rozwoju królestwa Bożego we współczesnym świecie.
4. Módlmy się za odbywające się Orszaki Trzech Króli, aby stawały się okazją do wzmocnienia wiary w naszych rodzinach oraz całym społeczeństwie.
5. Módlmy się za przestępców, aby konfrontacja z prawdą była dla nich początkiem nawrócenia i pójścia za światłem wiary.
6. Módlmy się za nas, abyśmy na różnych ścieżkach życia zawsze wybierali tę wiodącą ku Bogu.
Boże Ojcze, który nam posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, Światłość świata, aby przyniósł zbawienie wszystkim ludziom, wysłuchaj naszych próśb, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.