loading

2020.01.12 – CHRZEST PAŃSKI

Obdarzeni łaską chrztu świętego i darem życia wiecznego jako dzieci Boga wznieśmy nasze serca w ufnej modlitwie.
     Udziel nam, Panie, swojej łaski.
1. Prosimy za wszystkich chrześcijan, aby mocni wiarą dawali wiarygodne świadectwo Ewangelii.
     Udziel nam, Panie, swojej łaski.
2. Prosimy za nieznających Chrystusa, aby dostąpili łaski obmycia w wodach chrztu świętego.
     Udziel nam, Panie, swojej łaski.
3. Prosimy za osoby pogrążone w depresji, aby odkryły, że są umiłowanymi dziećmi Boga.
     Udziel nam, Panie, swojej łaski.
4. Prosimy za naszych rodziców chrzestnych, aby ich obecność i modlitwa w naszym życiu przynosiła dobre owoce.
     Udziel nam, Panie, swojej łaski.
5. Prosimy za zmarłych, aby dzięki zanurzeniu w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa dostąpili łaski życia wiecznego.
     Udziel nam, Panie, swojej łaski.
6. Prosimy za nas tworzących wspólnotę Eucharystyczną, aby każdego dnia wzrastała w nas wdzięczność za łaskę chrztu świętego.
     Udziel nam, Panie, swojej łaski.
Boże, nasz Ojcze, który obdarzasz nas wszelkimi darami, przyjmij nasze prośby, jakie zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.