loading

2020.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA

Zachęceni przykładem świętych powierzmy intencje Kościoła i świata zbawczej mocy Chrystusa.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
1. Prosimy o dar męstwa dla Ojca Świętego, by nie ustawał w odważnym głoszeniu prawdy Ewangelii.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
2. Prosimy o umocnienie w łasce prześladowanych chrześcijan, by owoc ich cierpienia był życiodajny dla całego Kościoła.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
3. Prosimy o dar nawrócenia dla wszystkich niszczących wartość życia i godność człowieka, by ich serce się przemieniło.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
4. Prosimy za narody, którym głosił Ewangelię św. Paweł, by nigdy nie zapominały o swoich chrześcijańskich korzeniach.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
5. Prosimy o dar nieba dla zmarłych misjonarzy, by owoc ich życia poświęconego głoszeniu Ewangelii otworzył im bramy nieba.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
6. Prosimy o łaskę nawrócenia dla nas, uczestniczących w tej liturgii, byśmy zawsze w drugim człowieku dostrzegali oblicze Chrystusa.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
Jezu Chryste, który wybierasz i uzdalniasz ludzi, by kontynuowali Twoje dzieło, uczyń z nas użyteczne narzędzia w Twojej służbie i wysłuchaj naszych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.