loading

2020.02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Zgromadzeni jako lud kapłański przedstawmy Bogu intencje Kościoła i całego świata.
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wytrwale niósł światło wiary w każde miejsce na ziemi.
2. Módlmy się za osoby konsekrowane, aby żyjąc czystością, ubóstwem i posłuszeństwem, były widzialnym znakiem obecności Boga w dzisiejszym świecie.
3. Módlmy się za młodych ludzi poszukujących sensu swojego życia, aby wezwanie do radykalnego pójścia za Chrystusem zostało przyjęte z miłością i wdzięcznością.
4. Módlmy się za nieznających Chrystusa, aby została im ogłoszona Dobra Nowina o zbawieniu.
5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za zmarłych członków instytutów życia konsekrowanego, aby mogli cieszyć się wiecznym przebywaniem w światłości Pana.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili ofiarować Bogu to, co jest najdroższe i najcenniejsze w naszym życiu.
Boże, który przyjmujesz i przemieniasz nasze modlitwy mocą swojej miłości, udziel nam obfitości swoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.