loading

2020.02.22 – KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA

Zjednoczeni w jednej wierze, budowanej na fundamencie apostołów, skierujmy do Boga nasze ufne błagania.

1. Módlmy się za Ojca Świętego, Piotra naszych czasów, aby ciesząc się pomocą, wsparciem i życzliwością, owocnie służył Bogu i całemu światu.

2. Módlmy się za teologów, aby zgłębiana przez nich wiedza była źródłem wzrostu wiary i rozwoju całego Kościoła.

3. Módlmy się za podejmujących w Kościele posługę władzy i odpowiedzialności za innych, aby wpatrzeni w Chrystusa realizowali swoją misję z miłością.

4. Módlmy się za osoby odrzucające nauczenie Kościoła, aby poszukiwanie prawdy doprowadziło ich do jedności wiary i miłości.

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie zmarłych papieży i biskupów, aby Dobry Pasterz przyjął ich do grona zbawionych.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wzrastali w poczuciu współodpowiedzialności za Kościół i aktywnie angażowali się w życie parafii.

Boże, który działasz przez posługę Pasterzy Kościoła, przyjmij nasze prośby i pomnażaj świętość twojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.