loading

2020.03.19 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wsparci wstawiennictwem św. Józefa, któremu Bóg powierzył troskę o Świętą Rodzinę, prośmy o potrzebne łaski:

1. Módlmy się za papieża [Franciszka] i wszystkich pasterzy Kościoła, aby opieka św. Józefa umacniała ich w służbie.

2. Módlmy się za ludzi pracujących, aby św. Józef był dla nich wzorem uczciwości i rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków.

3. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby od św. Józefa uczyły się miłowania Chrystusa i Jego Matki.

4. Módlmy się za umierających, aby św. Józef, patron dobrej śmierci umacniał ich swoim wstawiennictwem w ostatnich chwilach ich ziemskiego życia.

5. Módlmy się za nas, uczestniczących w Eucharystii, abyśmy w św. Józefie widzieli wzór chrześcijańskiego życia.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy podejmując wielkopostne umartwienia i czyny miłości, mieli udział w Zmartwychwstaniu i życiu Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.