loading

2020.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Wsparci orędownictwem Najświętszej Maryi Panny, w której łonie odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało, przedstawmy Bogu nasze modlitwy:

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

1. Módlmy się za kapłanów i misjonarzy, aby w każdym miejscu i czasie głosili misterium Wcielenia Syna Bożego.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

2. Módlmy się za członków apostolstwa Duchowej Adopcji, aby gorliwie wypełniali podjęte postanowienia.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

3. Módlmy się za rodziców oczekujących potomstwa, aby z miłością i wdzięcznością przyjęli powierzone im życie.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

4. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza dzieci nienarodzone, aby otrzymali od Boga życie wieczne.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy na wzór Maryi potrafili wypełniać wolę Bożą.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy odnowieni cudem Wcielenia i wsparci opieką Matki Twego Syna otrzymali wszystko, o co z wiarą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.