loading

2020.04.23 – ŚW. WOJCIECHA

Obchodząc uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przedstawmy Bogu potrzeby naszej Ojczyzny i całego świata:

1. Polecamy papieża [Franciszka], naszego biskupa [N.] [i jego biskupów pomocniczych], aby w mocy Ducha Świętego służyli Kościołowi i ożywiali wiarę jego członków.

2. Polecamy rządzących naszą Ojczyzną, aby wpatrując się w życie św. Wojciecha, potrafili dobrze służyć Polsce i odpowiadać na trudy życia codziennego ludzi, którzy ich wybrali.

3. Polecamy prześladowanych z powodu wiary, aby Chrystus był dla nich ostoją i pociechą.

4.Polecamy zmarłych, zwłaszcza poległych w obronie Ojczyzny, aby za oddane na wzór Chrystusa życie doczesne otrzymali nagrodę przebywania w Ojczyźnie niebieskiej.

5. Polecamy nas samych, abyśmy byli zdolni do tracenia swojego życia dla królestwa Bożego, a przez to do wydania obfitego plonu na życie wieczne.

Wysłuchaj, Boże, naszych pokornych próśb, które ufając wstawiennictwu św. Wojciecha, Tobie przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.