loading

2020.04.23 – ŚW. WOJCIECHA

Obchodząc uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przedstawmy Bogu potrzeby naszej Ojczyzny i całego świata:

1. Polecamy papieża [Franciszka], naszego biskupa [N.] [i jego biskupów pomocniczych], aby w mocy Ducha Świętego służyli Kościołowi i ożywiali wiarę jego członków.

2. Polecamy rządzących naszą Ojczyzną, aby wpatrując się w życie św. Wojciecha, potrafili dobrze służyć Polsce i odpowiadać na trudy życia codziennego ludzi, którzy ich wybrali.

3. Polecamy prześladowanych z powodu wiary, aby Chrystus był dla nich ostoją i pociechą.

4.Polecamy zmarłych, zwłaszcza poległych w obronie Ojczyzny, aby za oddane na wzór Chrystusa życie doczesne otrzymali nagrodę przebywania w Ojczyźnie niebieskiej.

5. Polecamy nas samych, abyśmy byli zdolni do tracenia swojego życia dla królestwa Bożego, a przez to do wydania obfitego plonu na życie wieczne.

Wysłuchaj, Boże, naszych pokornych próśb, które ufając wstawiennictwu św. Wojciecha, Tobie przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY