loading

2020.05.08 – ŚW. STANISŁAWA

Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława, biskupa i męczennika skierujmy do dobrego Boga nasze modlitwy:

     Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława, wysłuchaj nas, Panie.

1. Za pasterzy Kościoła, aby bronili ludzkich sumień przed demoralizacją i odważnie prowadzili wiernych do zbawienia.

     Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława, wysłuchaj nas, Panie.

2. Za naszą Ojczyznę, aby za przykładem Świętego Stanisława była wierna Bogu i ewangelicznym wartościom.

     Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława, wysłuchaj nas, Panie.

3. Za rządzących naszą Ojczyzną, aby kierowali się dobrem narodu i uznawali prawo Boże.

     Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława, wysłuchaj nas, Panie.

4. Za błądzących w wierze i zagubionych, aby spotkali na swojej drodze życia osoby, które im pomogą i przyprowadzą je do Boga.

     Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława, wysłuchaj nas, Panie.

5. Za zmarłych z naszych rodzin oraz tych, którzy zginęli w obronie wiary i Ojczyzny, aby mogli cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz.

     Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława, wysłuchaj nas, Panie.

6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy za przykładem Świętego Stanisława, biskupa i męczennika trwali wiernie przy Chrystusie.

     Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława, wysłuchaj nas, Panie.

Boże Ojcze, prosimy, przyjmij nasze modlitwy i udziel tego, o co Cię prosimy, jeśli jest taka Twoja wola. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.