loading

2020.06.29 – ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA – MSZA W DZIEŃ

Jezusowi Chrystusowi, który na fundamencie apostołów zbudował, Kościół przedstawmy nasze prośby:

1. Panie Jezu, polecamy Ci papieża, kolegium biskupów i prezbiterów, aby na wzór świętych Apostołów byli przykładem odważnego i skutecznego głoszenia Ewangelii.

2. Panie Jezu, polecamy Ci ludzi młodych wezwanych do pójścia za Tobą, aby mieli odwagę i pragnienie realizacji tego powołania.

3. Panie Jezu, polecamy Ci misjonarzy i misjonarki, aby nieśli Dobrą Nowinę wszystkim narodom.

4. Panie Jezu, polecamy Ci dzieci, młodzież i pracowników oświaty, aby czas wakacji pozwolił im nabrać nowych sił do kontynuowania powierzonych im zadań z pasją i zaangażowaniem.

5. Panie Jezu, polecamy Ci zmarłych, aby mogli dołączyć do wspólnoty świętych w niebie.

6. Panie Jezu, polecamy Ci nas tutaj zebranych, abyśmy dochowali wierności nauce apostołów i swoim życiem ją głosili.

Jezu Chryste, Ty sam ustanowiłeś apostołów i zleciłeś im misję głoszenia słowa, umocnij w nas dobre postanowienia i wysłuchaj naszych próśb. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.